Lokalisering

Vi Kan Hjälpa Till Att Lokalisera Vad Ni Har Som Behöver Marknadsföring, Försäljning Eller Användning I Ett Främmande Land Och Säkerställa Att Den Säger Och Gör Rätt Saker!

Att tala det lokala språket är nu viktigare än någonsin. Att uppmärksamma dessa subtila skillnader i språk och kultur ger alltid utdelning när man distribuerar en produkt eller tjänst internationellt. Våra lokaliseringstjänster omfattar två aspekter av processen:

1) Språklokaliseringstjänster: töversätta innehållet till olika språk och / eller anpassa dem till regionala / landskillnader.
2) Lokalisering eller internationalisering: anpassa hemsidor, programvara och produkter för en global publik i termer av användbarhet

Enkelt uttryckt, vad ni har som behöver marknadsföring, försäljning eller användning i ett främmande land – vi kan hjälpa till att lokalisera och säkerställa att den säger och gör rätt saker. Oavsett om det är en hemsida, app, social mediekampanj, Facebook-sida, online-innehåll, video, programvara eller e-handelsplattform – Kan vi lokalisera det.