Om oss

29 +
Erfarenhet
Om oss

Professionellt översättningsföretag

En partner att lita på: Kommunicera effektivt med era globala kunder är viktigt för ert företags framgång. Ni måste tala kundens språk och ha förtroende för din översättningsleverantör. Vi kan hjälpa er att leverera ditt budskap i nästan alla språk. .

Escand Language Solutions ger noggranna och tillförlitliga översättningstjänster i över 70 språk för att passa alla översättningsbehov från marknadsföringsmaterial till tekniska dokument. Med ett professionellt nätverk med över 1000 certifierade översättare i hela världen kan vi möta alla översättningsbehov i tid, på ett noggrant och kostnadseffektivt sätt. .

Fullt garanterad kvalitet

Kostnadseffektiv

Konfidientialitet

98 +
Projekt avslutade
Funktioner

Tre bra anledningar att välja oss!

Fullt garanterad kvalitet

Vår normala översättningsproce-ssen består av översättning, redigering och korrekturläsning utförs (TEP) med tre olika certifierade språkliga team för att säkerställa högsta kvalitet översättningen möjligt.

Learn More

Kostnadseffektiv

Vi har ett smart system för kostnadskontroll som gör att vi kan minska kostnaderna och ändå behålla den höga kvaliteten på översättningarna.

Learn More

Konfidientialitet

Strikt konfidentiell dokumenthantering, på begäran separat sekretessavtal.

Learn More

Du är aldrig ensam med en fundering.

Nedan presenteras vanliga frågor, inklusive svar, som du kan tänkas ha.

Escand language solutions har en prisbild som ligger under marknadspriset för jämförbara översättningar.

Vi klarar av det på grund av en effektiv projekthantering och tydlig ansvarsfördelning. Priset sätts vanligtvis per ord, baserat på antalet ord i källmaterialet (det material som skall översattas). I en del fall sker prissättningen per timme, som till exempel extra jobb med formatering av filer, format, samt vissa översättningar av excel och powerpoint-filer samt vissa korrekturläsningsfiler.
Vilket ditt pris blir för översättning beror på:

 • Omfattning och antal ord
 • Svårighetsgrad
 • Bransch
 • Leveranstid
 • Samt extra tjänster rörande översättningen såsom korrektur, redigering, formathantering eller sättning av text

Enklaste sättet för dig att få ett pris på ditt översättningsbehov är att kontakta Escand language solutions Du kommer inte att bli besviken. Du kontaktar oss antingen genom att fylla i kontaktformulär eller genom att använda någon av våra övriga kontaktmöjligheter.

Vanligtvis översätts cirka 2000 ord per dag. Expressleveranser är möjliga – leveranstiden avgörs då från fall till fall av Escand language solutions. Leveranstiden för en professionell översättning kan ta kortare eller längre beroende på flera naturliga parametrar, såsom:

 • Omfattning/längd på översättningen
 • Språkets svårighetsgrad
 • Komplexitet vad gäller bransch och terminologi

Dessutom avgörs leveranstiden även av faktorer som du som beställare kan påverka; såsom tillhandahållande av referensmaterial och terminologi-bank eller översättningsminne. Detta innebär att översättningsarbetet snabbas på, då översättaren inte behöver göra lika mycket efterforskningar själv. Dessutom kan översättaren säkerställa översättningens kvalitet på bästa tänkbara sätt. Utan detta material från dig som kund behöver översättaren göra ännu mer utförliga efterforskningar och efterkontroller, vilket tar något längre tid.

Escand language solutions utför professionella översättningar där något av de nordiska språken är involverade i någon av översättningsriktningarna (översättningar till eller översättningar från något av de nordiska språken).
De nordiska språken utgörs av: svenska, norska, danska, finska och isländska.
Escand language solutions utför professionella översättningar av text och data till/från de nordiska språken till/från de flesta större internationella språken.
Escand language solutions har utbildad översättningskompetens inom exempelvis följande språk (både som källspråk och som målspråk):

 • Svenska
 • Norska
 • Danska
 • Finska
 • Isländska
 • Engelska
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Holländska
 • Italienska
 • Portugisiska
 • Japanska
 • Kinesiska

Vi har även tillgång till ytterliggare språkkompetens – hör av dig med dina behov, så skall vi se vad vi kan bistå med.

Vilka branscher har Escand language solutions kompetens inom gällande översättningar:

 • Allmänna texter
 • Affärsdokument
 • Data
 • Datorspel
 • E-handel
 • Ekonomi
 • Elektronik
 • EU
 • Fordon
 • High tech
 • Hotell
 • Ingenjörsteknik
 • IT
 • Konfektion
 • Litteratur
 • Logistik
 • Manualer
 • Marin och sjöfart
 • Marknadsföring
 • Maskin
 • Medicin
 • Mekanik
 • Mjukvara
 • Multimedia
 • Patent
 • Politik
 • PR
 • Programmering
 • Reklam/Copy
 • Telekommunikation
 • Tryck
 • Turism
 • Webb och Hemsida
 • Årsredovisning

 

Escand language solutions jobbar med både Mircosoft och Macintosh system. Vi har stor datorvana och kompetens inom Windows office programmen (till exempel Word, Excel, Powerpoint) samt motsvarande program från Apple (exempelvis Pages, Numbers och Keynote). Vi hanterar även filer från flera Adobe program samt flera grafiska program såsom Adobe reader, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign och Quark Express.
Vad gäller specifika översättningsverktyg såsom CAT (Computer-Assisted-Translation) och TM (Translation Memories) jobbar vi med de mest använda programmen på marknaden. Främst Trados och Wordfast.
Vi kan även hantera filer från de flesta moderna översättningsprogrammen, såsom STAR Transit, Déjà vu OmegaT, Passolo, iTerm, Multicorpora, Across, Alchemy Catalyst, TransSuite2000, MetaTexis, LingoTek, J-CAT, IBM-CAT tool. Escand language solutions översättare kan även arbete med kund-specifika översättningsprogram (ofta web-baserade) som tillhandahålls av kunden vid beställningen av översättningen.
Vi levererar din översättning i det format som du önskar. Vanligtvis levereras översättningarna som word- eller som pdf-filer. Vissa projekt har självklart andra krav, önskemål och behov – Escand language solutions ser då till att uppfylla dessa. Exempel på filformat som vi behandlar är: .doc, .pdf, .ttx, .rtf, .txt, .odt, .docx, .odg, .xls, .xlsx, .csv, .tmw, .tmx, .zip, .iix, .mdf, .ods, .xml, .itd, .log, .wps

Förutom rena professionella översättningar kan Escand language solutions även hjälpa dig med korrekturläsning och språkgranskning, sättning, samt bedömning/utvärdering av hur väl lokaliserade dina texter är.

Escand language solutions devis lyder ”Your Nordic Department”. Den förmedlar vår förhoppning och vår utgångspunkt i hur vi jobbar – det vill säga att du skall se på och uppleva Escand language solutions som din avdelning för dina nordiska översättningar.
Så fort du har en översättning där någon av de nordiska språken är inblandade, lastar du över det till Escand language solutions – se översättningen som klar! Escand language solutions gör din vardag enklare

fler frågor?

info@escand.se
Rolig fakta

Vårt framgångsrika nummer

50 +
Arbetsgivare
500 +
Projekt klart
300 +
Nöjd kund
65 +
Vinn Award